Ndikimi Socio-Ekonomik i Pandemisë në Kosovë

Ndikimi Socio-Ekonomik i Pandemisë në Kosovë

10 February 2022

Shkurt 2022

Efektet socio-ekonomike të Covid-19 në Kosovë jane evidente që nga marsi i vitit 2020, kur u morën masat e para nga qeveria, e deri më tani në vitin 2022.
Ky studim ndihmon për të pasqyruar se si kjo periudhë është kuptuar ekonomikisht dhe socialisht në Kosovë pothuajse dy vjet pas fillimit të pandemisë. Qëllimi i këtij punimi është të lehtësojë një komunikim më të mirë ndërmjet perceptimeve të qytetarëve dhe politikave institucionale në mënyrë që të ndikojë në vendimmarrje të hapur, transparente dhe demokratike.
Me në metodologji të përzier - kuantitative dhe kualitative - të dhënat nga ky hulumtim paraqesin politikat e qeverive të Republikës së Kosovës, masa që drejtpërdrejtë ishin reflektuar tek punëtorët, duke goditur kështu të ardhurat, konsumin në treg dhe duke cënuar mirëqenien e shoqërisë.
10 February 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (3875)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Justice System Reform during 2021

Justice System Reform during 2021

27 January 2022

January 2022

The justice system has so far undergone ongoing reforms and there have been efforts by various Governments to prioritize long-term challenges that make it impossible for justice institutions to function and provide justice to citizens. This analysis aims to discuss the current state of justice system reform in Kosovo during 2021, in particular in the context of the implementation of the SAA and other reforms for EU integration.
27 January 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (3834)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
SEFTA 'The New Proposal for Cooperation in the Western Balkans'

SEFTA 'The New Proposal for Cooperation in the Western Balkans'

17 January 2022

January 2022

Regional cooperation in the Balkans is accompanied by a deep mistrust between states. Various initiatives initiated by the European Union or EU members, have installed various mechanisms to facilitate regional relations and maximize benefits for all participating countries. However, this has often not been the case. This Policy Note analyzes in a comparative context the government proposal with the existing economic cooperation agreement. Meanwhile, it provides an overview of how the new proposal would work, in the normative framework.
17 January 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (4182)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans

An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans

20 December 2021

December 2021

The aim of this policy analysis is to shed light on how the six Western Balkan countries dealt with preventing and countering violent extremism (P/CVE). It is intended to be the first of a series of analysis on the issue. While this paper will focus on specific country initiatives and actor-based analysis, the upcoming publications will provide a regional statistical outlook concerning the phenomenon of foreign fighters, including the repatriation and reintegration initiatives, convictions, as well as the challenges faced by the six Western Balkan countries.
20 December 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (4410)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
The Economic Normalisation Agreements and Foreign Policy Implications for Kosovo and Serbia

The Economic Normalisation Agreements and Foreign Policy Implications for Kosovo and Serbia

14 December 2021

December 2021

1 year has passed since the signing of the Washington agreement for economic normalization between Kosovo and Serbia.

PIPS has evaluated and analyzed the implementation of 5 key points from this agreement as follows:
(1) designation of Hezbollah as a whole as a terrorist organization
(2) participation in Mini-Schengen (Open Balkans)
(3) compliance with the moratorium which suspended Kosovo's applications for membership in international organizations
(4) mutual recognition and the establishment of diplomatic relations with Israel for Kosovo, namely the relocation of the Embassy in Jerusalem for Serbia; and
(5) working with other countries to promote the decriminalization of homosexuality

Kosovo has met 4 of these points, while Serbia only 2 of them.

This publication clarifies the political context and the actions taken by both parties to realize these points.
14 December 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (4103)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
RSS
First2345791011Last
Latest Publications
 
MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023) 26 April 20240

MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023)

The Prishtina Institute for Political Studies has published the Monitoring Report: Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031, for the period 2023. The report was made within the project 'Increasing public accountability in the process of European integration', in cooperation with the FOL Movement, supported by the MATRA program, which is financed by the Embassy of the Netherlands in Kosovo. The monitored measures are the measures taken from the Kosovo Energy Strategy for the period 2022 and 2023. The report aims to evaluate achievements and identify challenges during the years 2022 and 2023 of the implementation of the strategy.

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor 25 April 20240

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor

PIPS seeks a skilled videographer/video editor for our School of Politics Program. The role will involve producing high-quality videos of seminars and interviews. These videos will be shared on our website, social media, and public events.

This call is made possible by the project that PIPS is implementing (Building Bridges of Accountability: The Path to Reconciliation) supported by the EU regional funded project “EU Support to Confidence Building in the Western Balkans", and implemented by UNDP. 

Application Process:

Submit your CV, portfolio, and financial offer to shkolla.politike@gmail.com or info@pips-ks.org no later than the 1st of May, 2024.

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

RSS