Po mbahet Seminari i dytë i Shkollës Politike

25 prill 2016

Këtë vikend po mbahet Seminari i dytë Gjeneratës së trembëdhjetë të Shkollës Politike. Tema e këtij Seminari është Demokracia dhe Zhvillimi, ndërsa debatet do të trajtojnë koncepte si: modelet e zhvillimit, kompetencat e nivelit lokal dhe nivelit qendror politik në zhvillimin e një vendi, lidhjen e sundimit të ligjit me zhvillimin ekonomik etj.

e hënë, 25 prill 2016/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (17608)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:

PIPS në Buletinin e Këshillit të Evropës

18 shkurt 2016

Në Newsletter-in e fundit të Këshillit të Evropës, që përmbledh aktivitetet e Shkollave Politike është përmendur publikimi i PIPS rreth “Gadishmërisë së Kosovës për të përmbushur kriteret për anëtarësim në Këshillin e Evropës: Një qasje krahasuese”

e enjte, 18 shkurt 2016/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (18384)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:

U mbajt punëtoria me OJQ-të për rritjen e dialogut publik rreth Efiçencës së Energjisë

11 shkurt 2016

Aktiviteti është përkrahur nga Fondi Regjional i hapur i GIZ-it për Evropen Jug-lindore- Projekti EE në kuadër te dialogut publik për përdorim të qëndrueshëm të energjisë.

e enjte, 11 shkurt 2016/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (17566)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:

PIPS nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit në Sarajevë

6 dhjetor 2015

Më 4 Dhjetor në Sarajevë Instituti i Prishtinës për Studime Politike ka nënshkruar marrëveshje që përfshin shtatë vendet e rajonit të Evropës Jug-lindore, Forumin Baltik të Ambientit Gjerman (BEF) dhe German Organisation Deutsche fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

e diel, 6 dhjetor 2015/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (17604)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:

U mbajt tryeza ‘Anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Evropës’

20 maj 2015

U mbajt tryeza "Anëtarësimi i Kosovës në Këshill të Evropës". Tryeza kishte për qëllim diskutimin e relacionit Kosovë, Këshillin e Evropës dhe anëtarësimin sa më të shpejtë të Kosovës në këtë organizatë. Në këtë tryezë ishin Presidentja e vendit Atifete Jahjaga, ish Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj, Ekspertja e të Drejtave të Njeriut Gjylieta Mushkolaj dhe Fisnik Korenica.

e mërkurë, 20 maj 2015/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (21220)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:

U mbajt Moduli i parë i Shkollës Politike

10 mars 2015

U mbajt Seminari i parë i Shkollës Politike me temën Shteti dhe Shoqëria.

e martë, 10 mars 2015/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (17660)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS
First1213141516171820