Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë

Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë

15 April 2021

Prill 2021

Mjedisi afarist në Kosovë mbikëqyret nga mbi 30 inspektorate, të cilët janë krijuar nga viti në vit në mënyrë të çorganizuar dhe pa politika unike, koherente e të koordinuara mirë.
Reformimi i inspektimeve ka qenë pjesë e prioriteteve të përbashkëta politike për zbatimin e MSA-së, përmes Agjendës për Reforma Evropiane (ERA), që nga nëntori 2016, kur ERA ishte miratuar nga Qeveria.

Kjo analizë politikash e trajton këtë reformë në tri aspekte. Së pari, përshkruhet gjendja aktuale lidhur me këtë reformë. Së dyti, identifikohen mangësitë dhe sfidat me të cilat mund të përballet zbatimi i saj. Së treti, jepen propozime konkrete..
15 April 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (258)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

16 March 2021

Mars 2021

Në kuadër të projektit "Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për reforma" të zbatuar nga PIPS dhe Lëvizja FOL është publikuar monitorimi i Planit Vjetor të Punës së qeverisë Hoti.
16 March 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (252)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

26 February 2021

January 2021

The latest publication of PIPS addresses the topic of normalization of relations between Kosovo and Serbia. The publication is organized through a special format, which summarizes the main points of three separate discussions with experts on the topics of the Association of Serb Majority Municipalities, Transitional Justice and Dealing with the Past, as well as Foreign Policy and Regional Cooperation.
26 February 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (729)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

28 December 2020

December 2020

'International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Perceptions of Kosovo Citizens' is published on an annual basis under the Foreign Policy Analysis Program (FPAP), which is one of the main PIPS programs. This is the third edition of the survey, published in collaboration with the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) office in Prishtina.

The purpose of this edition of the survey is to provide data and results on public perceptions of Kosovar citizens on: International politics and international actors, a section which provides data on perceptions in relation to international politics and regional and global actors, including countries and international organizations & The process of Kosovo-Serbia dialogue, more precisely the perceptions of Kosovar citizens about the Washington Agreement, the association of Serb Majority municipalities and reaching a final agreement for the normalization of relations between the two countries.
28 December 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (1412)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Mapping the effects of Covid-19 in international politics

Mapping the effects of Covid-19 in international politics

30 September 2020

September 2020

Although the technological and scientific advancements of the recent decades have improved human's ability to respond to diseases such as Covid-19, their consequences are far from muted, thereby the coronavirus has been an important factor behind recent changes in the realm of diplomacy and relations between governments and international organizations. The key questions revolving around such a puzzle pertain to the geopolitical implications that have been produced to the current global order and international actors. This short paper maps several effects that Covid-19 has produced on international politics thus far. This document lists three fields in which Covid-19 can produce substantial impact: the relations between the US and China, the ideas of globalization and armed conflict and political violence.

30 September 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (1572)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
RSS
123456789
Latest Publications
 
Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë 15 April 20210

Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë

Mjedisi afarist në Kosovë mbikëqyret nga mbi 30 inspektorate, të cilët janë krijuar nga viti në vit në mënyrë të çorganizuar dhe pa politika unike, koherente e të koordinuara mirë.
Reformimi i inspektimeve ka qenë pjesë e prioriteteve të përbashkëta politike për zbatimin e MSA-së, përmes Agjendës për Reforma Evropiane (ERA), që nga nëntori 2016, kur ERA ishte miratuar nga Qeveria.

Kjo analizë politikash e trajton këtë reformë në tri aspekte. Së pari, përshkruhet gjendja aktuale lidhur me këtë reformë. Së dyti, identifikohen mangësitë dhe sfidat me të cilat mund të përballet zbatimi i saj. Së treti, jepen propozime konkrete..
Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020 16 March 20210

Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

Në kuadër të projektit "Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për reforma" të zbatuar nga PIPS dhe Lëvizja FOL është publikuar monitorimi i Planit Vjetor të Punës së qeverisë Hoti.
Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward? 26 February 20210

Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

The latest publication of PIPS addresses the topic of normalization of relations between Kosovo and Serbia. The publication is organized through a special format, which summarizes the main points of three separate discussions with experts on the topics of the Association of Serb Majority Municipalities, Transitional Justice and Dealing with the Past, as well as Foreign Policy and Regional Cooperation.
Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue 28 December 20200

Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

'International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Perceptions of Kosovo Citizens' is published on an annual basis under the Foreign Policy Analysis Program (FPAP), which is one of the main PIPS programs. This is the third edition of the survey, published in collaboration with the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) office in Prishtina.

The purpose of this edition of the survey is to provide data and results on public perceptions of Kosovar citizens on: International politics and international actors, a section which provides data on perceptions in relation to international politics and regional and global actors, including countries and international organizations & The process of Kosovo-Serbia dialogue, more precisely the perceptions of Kosovar citizens about the Washington Agreement, the association of Serb Majority municipalities and reaching a final agreement for the normalization of relations between the two countries.
RSS