SEFTA 'The New Proposal for Cooperation in the Western Balkans'
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

SEFTA 'The New Proposal for Cooperation in the Western Balkans'

January 2022

Regional cooperation in the Balkans is accompanied by a deep mistrust between states. Various initiatives initiated by the European Union or EU members, have installed various mechanisms to facilitate regional relations and maximize benefits for all participating countries. However, this has often not been the case.
Kosovo, with the difficulties created by the countries of the region which deny its status, has created inequality in these cooperation. The injustices committed have caused a low efficiency in achieving regional ambitions. As a result, the Government of Kosovo has proposed a new platform for regional cooperation, which seeks to create equality through internal mechanisms.
This Policy Note analyzes in a comparative context the government proposal with the existing economic cooperation agreement. Meanwhile, it provides an overview of how the new proposal would work, in the normative framework.
A positive transformation of the political landscape in the Balkans is necessary. Therefore, it is vital to create cooperation tools to increase trust and push the region closer to the EU.
Previous Article An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans
Next Article Justice System Reform during 2021
Print
752 Rate this article:
No rating
Programs
  • Foreign Politics
  • European Integration
Publication Year
  • 2020

Documents to download

Latest Publications
 
Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (II) 07 April 20220

Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (II)

Rritja e jostabilitetit dhe konfliktet e hapura ushtarake kanë shkaktuar fenomenin e luftëtarëve të huaj terroristë në mbarë botën. Si rezultat, vendet ndërmorën veprime të menjëhershme për të parandaluar dhe kriminalizuar pjesëmarrjen e qytetarëve të tyre në konfliktet e huaja.

Kjo analizë e politikave synon të hedhë dritë mbi mënyrën se si gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor u përballën me parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm (P/CVE). Është e dyta e një serie analizash mbi këtë çështje.

Më saktësisht, kjo analizë ofron një këndvështrim statistikor rajonal në lidhje me numrin e qytetarëve që i bashkohen konflikteve të huaja, si dhe një pasqyrë të nismave të riatdhesimit dhe riintegrimit të ndërmarra nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.
Opinioni Publik në Kryeqytet: Vlerësimi i Kënaqshmërisë me Shërbimet Komunale 31 March 20220

Opinioni Publik në Kryeqytet: Vlerësimi i Kënaqshmërisë me Shërbimet Komunale

Kjo analizë e politikave synon të vlerësojë performancën e komunës së Prishtinës gjatë mandatit të kaluar, bazuar në një anketë mbi kënaqësinë e publikut me shërbimet komunale.

Kjo do t’u mundësonte vendimmarrësve të kuptojnë performancën e perceptuar të institucioneve vendore dhe të planifikojnë dhe të japin përparësi në përputhje me rrethanat.

Duke marrë parasysh rolin që qeveritë komunale luajnë në ofrimin e shërbimeve publike për popullatën, identifikimi i perceptimeve të qytetarëve dhe fushave të shqetësimit është me rëndësi të madhe për politikëbërësit në nivel lokal.


Political impact of the COVID-19 pandemic in Kosovo 10 March 20220

Political impact of the COVID-19 pandemic in Kosovo

During the 21 months from ‘patient zero’ until mid-December 2021, during the pandemic, Kosovo has gone through multiple crises. The direct crisis is that of the public health.
In addition to the socio-economic crisis, which is the most serious crisis, during the pandemic Kosovo also went through the most serious political crisis in its history as a state, with political instability never seen before.

This policy analysis aims to analyze these and other developments in Kosovo during the pandemic, and its scope in three components: (in)-political stability and governance, the functioning of civil society organizations (CSOs) and media freedom.

In this context, it analyzes the consequences of the pandemic and their negative impact on these three components of state function.
Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes 23 February 20220

Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes

Since 2018, Kosovo has not applied for membership in any major international organization. Although expanding its presence in international organizations has been one of the main goals of Kosovo's foreign policy in the post-independence period, membership in the Venice Commission in 2014 remains the last major multilateral accession for Kosovo.

The Government Program 2021-2025 includes several commitments for multilateral accession. One of the most important commitments is to apply for membership in the World Trade Organization.

This policy note discusses Kosovo's prospects of joining this organization, in light of the functions and importance that this multilateral body plays for the global economy today.
RSS