Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

Mars 2021

Në kuadër të projektit "Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për reforma" të zbatuar nga PIPS dhe Lëvizja FOL është publikuar monitorimi i Planit Vjetor të Punës së qeverisë Hoti.
Janë monitoruar 15 Ministri dhe Zyra e Kryeministrit, realizimi i planit nga të cilat tregon se ka pasur nivel të ulët të realizimit të planit të cilin e kishin paraparë ta përfundonin për periudhën e parë nëntë mujore.
Nga ky monitorim del se 154 aktivitete të parapara në Planin Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën janar-shtator 2020, vetëm 71 aktivitete janë realizuar apo 46%, ndërkaq 83 aktivitete apo 54% kanë mbetur të parealizuara në afatin e përcaktuar.
Previous Article Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?
Next Article Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë
Print
252 Rate this article:
No rating
Programs
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2020

Documents to download

Latest Publications
 
Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë 15 April 20210

Reforma e sistemit të inspektimeve në Kosovë

Mjedisi afarist në Kosovë mbikëqyret nga mbi 30 inspektorate, të cilët janë krijuar nga viti në vit në mënyrë të çorganizuar dhe pa politika unike, koherente e të koordinuara mirë.
Reformimi i inspektimeve ka qenë pjesë e prioriteteve të përbashkëta politike për zbatimin e MSA-së, përmes Agjendës për Reforma Evropiane (ERA), që nga nëntori 2016, kur ERA ishte miratuar nga Qeveria.

Kjo analizë politikash e trajton këtë reformë në tri aspekte. Së pari, përshkruhet gjendja aktuale lidhur me këtë reformë. Së dyti, identifikohen mangësitë dhe sfidat me të cilat mund të përballet zbatimi i saj. Së treti, jepen propozime konkrete..
Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020 16 March 20210

Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

Në kuadër të projektit "Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për reforma" të zbatuar nga PIPS dhe Lëvizja FOL është publikuar monitorimi i Planit Vjetor të Punës së qeverisë Hoti.
Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward? 26 February 20210

Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

The latest publication of PIPS addresses the topic of normalization of relations between Kosovo and Serbia. The publication is organized through a special format, which summarizes the main points of three separate discussions with experts on the topics of the Association of Serb Majority Municipalities, Transitional Justice and Dealing with the Past, as well as Foreign Policy and Regional Cooperation.
Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue 28 December 20200

Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

'International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Perceptions of Kosovo Citizens' is published on an annual basis under the Foreign Policy Analysis Program (FPAP), which is one of the main PIPS programs. This is the third edition of the survey, published in collaboration with the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) office in Prishtina.

The purpose of this edition of the survey is to provide data and results on public perceptions of Kosovar citizens on: International politics and international actors, a section which provides data on perceptions in relation to international politics and regional and global actors, including countries and international organizations & The process of Kosovo-Serbia dialogue, more precisely the perceptions of Kosovar citizens about the Washington Agreement, the association of Serb Majority municipalities and reaching a final agreement for the normalization of relations between the two countries.
RSS