U mbajt punëtoria me OJQ-të për rritjen e dialogut publik rreth Efiçencës së Energjisë

11 shkurt

Aktiviteti është përkrahur nga Fondi Regjional i hapur i GIZ-it për Evropen Jug-lindore- Projekti EE në kuadër te dialogut publik për përdorim të qëndrueshëm të energjisë. Në kuadër të projektit Fuqizimi i rolit të OJQ-ve në çështjet e Efiçencës së Energjisë dhe Mbrojtjes Klimatike, që tash hyn në fazën e tretë brenda po aq viteve, PIPS organizoi punëtorinë e rradhës. Punëtoria kishte për qëllim diskutimin mbi situatën së Kosovës sa i përket çështjeve të Efiçencës së Energjisë dhe diskutimi i hapave të mëtejmë të Shoqërisë Civile në këtë fushë. Në punëtori ishin prezentë përfaqësues të OJQ-ve të cilët punojnë ose kanë punuar më parë me problematikën e Efiçencës së Energjisë në Kosovë. Kjo punëtori u hap nga Drejtoresha Ekzekutive e PIPS Leonora Kryeziu e cila shpjegoi rolin e PIPS në projekt dhe qëllimin e projektit fazat e mëtejme, që është ndikimi në bërje të politikave duke respektuar standardet e Efiçencës së Energjisë. Koordinatori i GIZ për Kosovë, organizatë kjo e cila është njëra ndër financueset e projektit, Avni Sfishta mbajti prezantimin e parë. Sfishta foli për potencialin e zhvillimit ekonomik që buron nga ndërtimi i objekteve me standarde të efiçencës së energjisë. Prezantimi i dytë u mbajt nga Naser Sahiti i cili foli për nevojën e plotësimit të kuadrit ligjor që do të bënte të mundur jetësimin e politikave me respekt për Efiçencë e Energjisë. Sahiti gjithashtu vuri theksin në një bashkëpunim më të mirë mes shoqërisë civile me akterët politikë sidomos me ata lokal. Sipas Sahitit komunat duhet të kenë një zyrë për çështje të energjisë me njerëz kompetentë që do të bënin organizimin brenda komunës së tyre. Kjo për fillim do të vlente të paktën ato më të mëdha dhe zhvilluara ku do të operonin pastaj edhe komunat më të vogla. Sidoqoftë, shtoi Sahiti, duhet një bashkëpunim edhe me nivelin qendror pasi Ligji për Vetëqeverisje Lokale nuk i lejon Komunat të shtojnë vende pune në mënyrë të njëanëshme. Sahiti gjithashtu ka një studim me titull Reflektimi i Politikave Nacionale të Efiçencës së Energjisë, i bërë për PIPS i cili mund të shkarkohet online në ballinën e faqes, në gjuhën shqipe dhe angleze. Prezantimi i tretë dhe i fundit u mbajt nga përfaqësuesi i Organizatës Konsumatori Selatin Kaçaniku i cili foli për rëndësinë e rishikimit të produkteve duke vënë në qendër konsumatorin i cili shpesh blen gjëra pa e ditur saktë përbërjen e tyre. Sipas Kaçanikut tregu i Kosovës është i mbushur me produkte të cilat duhet rishikuar nga një autoritet i përgjithshëm.

Programet
  • Energjia dhe ambienti
Viti i publikimit
  • 2016
  • 11 shkurt
  • Numri i shikimeve: 339
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Mbahet seminari i dytë i Shkollës Politike 2020

Mbahet seminari i dytë i Shkollës Politike 2020

30 korrik 2020

Prej 21-23 Korrik dhe 28-30 Korrik u mbajt seminari i dytë i Shkollës Politike online. Përgjatë gjashtë ditëve pjesëmarrësit morrën pjesë në ligjërata nga ekspertë të politikave publike për fushat e ideologjisë politike dhe ndërlidhjes me politikat publike.

e enjte, 30 korrik 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (1616)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (1584)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Diskutimi i Shkollës Politike me Z. Shpend Ahmeti me temën "Efektet e pandemisë në ekonominë kosovare"

Diskutimi i Shkollës Politike me Z. Shpend Ahmeti me temën "Efektet e pandemisë në ekonominë kosovare"

15 korrik 2020

Më 15 Korrik, Shkolla Politike mbajti një diskutim me Z. Shpend Ahmeti, Kryetarin e Komunës së Prishtinës me temën "Efektet e pandemisë në ekonominë kosovare".

e mërkurë, 15 korrik 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (1514)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (1420)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS