Ngjarja përmbyllëse e gjeneratës së tetëmbëdhjetë të Shkollës Politike e mërkurë, 24 shkurt 20210

Ngjarja përmbyllëse e gjeneratës së tetëmbëdhjetë të Shkollës Politike

Më 23 Shkurt u mbajt ngjarja përmbyllëse e gjeneratës së tetëmbëdhjetë të Shkollës Politike. Me këtë rast, tridhjetë pjesëmarrës janë çertifikuar dhe kanë përmbyllur ciklin e Shkollës Politike të Këshillit të Evropës.
THIRRJE PËR APLIKIME PËR PUNË PRAKTIKE NË PIPS e martë, 9 shkurt 20210

THIRRJE PËR APLIKIME PËR PUNË PRAKTIKE NË PIPS

PIPS ka hapur thirrjen për aplikime për praktikantë/e me pagesë. Puna praktike është part-time (20 orë në javë) për 2 muaj (me pajtimin e dy palëve mund të zgjatet).

Praktikantët do të angazhohen në:
​- Organizimin dhe pjesëmarrjen në aktivitete që zhvillohen në kuadër të programeve të PIPS
- Asistencë në hulumtim dhe shpërndarjen e informacionit dhe publikimeve të prodhuara nga organizata
- Mbarëvajtjen e punëve administrative të zyrës

Afati i fundit për aplikim është 21 Shkurt 2021.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV-në dhe një letër motivimi në e-mailin: shkolla.politike@gmail.com
 

Seria e diskutimeve me ekspertë dhe akademike për Dialogun Kosovë-Serbi e premte, 18 dhjetor 20200

Seria e diskutimeve me ekspertë dhe akademike për Dialogun Kosovë-Serbi

PIPS ka lansuar serinë e diskutimeve me ekspertë dhe akademikë për dialogun Kosovë-Serbi.

Me datat 15,16 dhe 17 Dhjetor PIPS ka organizuar tre diskutime me ekspertë dhe akademikë për të diskutuar për Asosacionin e Komunave me shumicë serbe, Drejtësinë tranzicionale dhe Politikën e Jashtme si pjesë e serisë së diskutimeve për dialogun Kosovë-Serbi.
Ngjarja përmbyllëse e Programit për gazetarët në fushën e energjisë dhe mjedisit dhe ndarja e cmimeve për shkrimet më të mira e martë, 1 dhjetor 20200

Ngjarja përmbyllëse e Programit për gazetarët në fushën e energjisë dhe mjedisit dhe ndarja e cmimeve për shkrimet më të mira

Më 1 Dhjetor PIPS ka përmbyllur angazhimin një-vjecar në kuadër të Programit për gazetarë që raportojnë në fushën e energjisë dhe mjedisit.

Si pjesë e këtij programi PIPS me mbështetjen e GIZ, gjatë këtij viti ka mbajtur seminarin për energjinë dhe planifikimin e qëndrueshëm mjedisor, punëtorinë për raportimin mjedisor si dhe ka organizuar konkursin për shkrimet më të mira për cështje të energjisë dhe mjedisit.
Në ngjarjen e fundit PIPS ka ndarë certifikatat për pjesëmarrësit e Programit, si dhe ka ndarë cmimet për tre shkrimet më të mira.
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021 e martë, 1 dhjetor 20200

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
RSS
1345678910Last
Aktivitetet më të shikuara
 
Lansimi i publikimit "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës"
Diona Kusari
/ Kategoria: Aktivitetet

Lansimi i publikimit "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës"

Me datën 1 Gusht, Instituti i Prishtinës për Studime Politike lansoi publikimin "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës". Ky raport, bazuar në të dhëna të mbledhura brenda një periudhe të konsiderueshme kohore, diskuton për funksionimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme në veçanti dhe politikës së jashtme në përgjithësi, duke prekur aspektet legjislative por edhe praktike. Sa i përket gjetjeve, raporti identifikon nevojën për të intervenim në organogramit dhe funksionimin e MPJ-së. Në raport me ristrukturimin e brendshëm të MPJ raporti bën thirrje dhe propozon një mënyrë të re të funksionimit të departamenteve tematike, duke i rindarë, bashkuar dhe shkrirë ato ku është e nevojshme; duke ua shtuar nëndivizionet; duke e shtuar numrin e Drejtorëve të Përgjithshëm në dy apo më tepër. Në disa prej rekomandimeve kyçe, në raport me zbatimin e politikës së jashtme, raporti bën thirrje të intensifikohet puna në: 1. Mirëmbajtjen e raporteve me shtetet që kanë njohur Kosovën, duke ndërtuar një qasje sistematike dhe strategjike të mirëmbajtjes së komunikimit, me këto shtete, si një aspekt i rëndësisë së veçantë. Aktualisht në MPJ në kuadër të strukturës institucionale nuk ka departamente të fokusuara në rajone të caktuara të botës dhe as Desk Officers për mbulimin e rajoneve/shteteve të ndryshme. 2. Shfrytëzimin e mundësive në kuadër të Titullit II të MSA-së për Dialog Politik. Titulli II i MSA thekson se vendoset dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe BE-së i cili ka për qëllim, në mes të tjerash, edhe të promovojë “Pjesëmarrjen e Kosovës në komunitetin ndërkombëtar demokratik, nëse e lejojnë rrethanat objektive”. MPJ do të duhej të synojë të institucionalizojë dialogun në kuadër të titullit II dhe të kërkojë vazhdimisht, në formë zyrtare, përkrahje nga BE për përpjekjet për integrimin e Kosovës. 3. Raportet me Bosnje Hercegovinën (BiH). Kosova duhet ta vendosë në tavolinë njohjen nga Bosnja dhe Hercegovina si një derivat i zotimeve të vendeve të Evropës Juglindore për paqe, stabilitet dhe zgjidhje të konflikteve të hapura. Në këtë kuadër Kosova duhet të kërkojë Bashkimi Evropian të kushtëzoj BiH me normalizim të marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të procesit të integrimit evropian. Raporti gjithashtu trajton disa sfida të brendshme dhe të jashtme me të cilat politika e jashtme kosovare përballet duke përfshirë: brishtësinë e legjitimitetit ndërkombëtar, imazhin e Kosovës dhe reputacionin e liderëve politikë, politizimin dhe partizimin e shërbimit diplomatik dhe koordinimin ndërinstitucional. Versioni anglisht i publikimit është në përfundim e sipër dhe do të publikohet së shpejti. Eventi u organizua në kuadër të projektit “Përmirësimi i Praktikave Demokratike dhe Kualitetit të Vendimmarrjes në Politikën e Jashtme Kosovare” që financohet nga skema Democratic Society Promotion - DSP e menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation - KCSF, e financuar nga Agjencioni Zvicrran për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministria e Jashtme e Danimarkës.

Previous Article U mbajt punëtoria me OJQ-të për rritjen e dialogut publik rreth Efiçencës së Energjisë
Next Article Ligjërata "Njohja Diplomatike e Kosovës - Arritjet dhe Sfidat"
Print
1067 Rate this article:
No rating
Programet
  • Politika e jashtme
Viti i publikimit
  • 2018