Pjesëmarrja e gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike në Forumin Botëror të Demokracisë, Strasbourg

14 nëntor
Pjesëmarrja e gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike në Forumin Botëror të Demokracisë, Strasbourg
Instituti i Prishtinës për Studime Politike, si traditë e shumevjetshme, mori pjesë në Forumin Botëror të Demokracisë me Gjeneratën e 21-të të Shkollës Politike të Kosovës, në qytetin e Strasburgut.

Nëpërmjet diskutimeve dhe sesioneve me tematika interesante të forumit, ne u futëm thellë në botën e demokracisë dhe morëm mësime të shumë të çmueshme gjatë këtyre kohërave sfiduese të demokracisë në botë.

Ne patëm privilegjin të vizitonim Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, krahas Shkolles Politike në Shqipëri (Akademia e Studimeve Politike). Këtu grupi pati mundësinë të takohet me ekipën perfaqësuese së Shqiperisë në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, qe ishte një përvojë interesante për grupin, që e pasuroi më tej kuptimin tonë për të drejtat e njeriut dhe drejtësinë, si dhe eksperiencën e Shqipërisë në Gjykatë.

Më 7 nëntor, patëm nderin të vizitonim Konsullatën e Përgjithshme të Kosovës, ku takuam ambasadorin z. Hiseni dhe ambasadorin e Shqipërisë z. Koreshi. Kjo ishte një mundësi unike për të pyetur për procesin e vazhdueshëm të aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.

Më 8 Nëntor, grupi morri pjesë në Ceremoninë për Inovacionin e Demokracisë dhe në ndarjen e diplomave të Shkollës Politike nga Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Evropës, znj. Marija Pejčinović Burić.

Dëshirojmë të shprehim falënderimet tona të sinqerta për Këshillin e Evropës për mbështetjen e vazhdueshme dhe për mundësinë për të marrur pjesë në Forum, si dhe mundësinë për të marrë pjesë në diskutime rreth demokracisë në një skenë globale.

Më poshtë, gjeni foto nga udhëtimi i gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike!
Programet
  • Shkolla Politike
Viti i publikimit
  • 2023
  • 14 nëntor
  • Numri i shikimeve: 4258
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (24723)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23918)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23539)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23045)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS