Seminari i III-të i Gjeneratës së 22-të së Shkollës Politike - Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale

Seminari i III-të i Gjeneratës së 22-të së Shkollës Politike - Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale

3 July 2024

Gjatë fundjavës (28-30 Qershor), Shkolla Politike organizoi seminarin e tretë për gjeneratën e saj të 22-të. Tema e seminarit të III-të ishte Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale. Vikendi ishte i mbushur me ligjërata/diskutime të rëndësishme nga përfaqësues të ndryshëm, të cilët diskutuan gjerësisht rreth Politikës së Jashtme, Sigurisë Nacionale dhe rolin e Kosovës në këtë fushë. Ishte një fundjavë e mbushur me diskutime interaktive, ligjërata interesante dhe momente dinamike!

Diskutimet gjatë seminarit ishin frytdhënëse dhe të dobishme për të gjithë pjesëmarrësit. Jemi mirënjohës për kontributin e të gjithë ligjëruesve, moderatorëve dhe pjesëmarrësve në suksesin e këtij seminarit.
Më poshtë, shihni disa momente nga Seminari i parë i Shkollës Politike.

Programi i Shkollës Politike mbështetet nga Këshilli i Evropës. Ky seminar i Shkollës Politike është mbështetur nga Konrad-Adenauer-Stiftung Kosovo.
 

03 July 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (400)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Seminar II of the School of Politics on Transitional Justice and its Mechanisms

Seminar II of the School of Politics on Transitional Justice and its Mechanisms

15 May 2024

May 2024

In the 2024 edition of the School of Politics, PIPS introduced a seminar focusing on dealing with the past and transitional justice.

This weekend (10-12 May), PIPS held the second seminar of the School of Politics, which was also the inaugural seminar on Transitional Justice. The seminar aimed to shape future leaders to be open-minded and inclusive, engage with policy matters and understand the importance of addressing past conflicts. Participants learned about truth commissions, criminal prosecutions, reparations, and institutional reforms as tools to prevent the recurrence of past injustices. The seminar explored the complexities of addressing historical injustices and balancing accountability with reconciliation.

The activity was made possible with the assistance of the regional project “EU Support for Confidence Building in the Western Balkans”, which is financed by the European Union (EU) and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP).

--

(SRB)

U izdanju Škole politike za 2024. godinu, PIPS je uveo seminar koji se fokusira isključivo na suočavanje s prošlošću i tranzicionu pravdu.

Ovog vikenda (10-12. maj) PIPS je održao drugi seminar Škole politike, koji je ujedno bio i inauguracioni seminar o tranzicionoj pravdi. Seminar je imao za cilj da oblikuje buduće lidere da budu otvoreni i inkluzivni, da se bave političkim pitanjima i razumeju važnost rešavanja prošlih sukoba. Učesnici su naučili o komisijama za istinu, krivičnim gonjenjima, reparacijama i institucionalnim reformama kao alatima za sprečavanje ponavljanja prošlih nepravdi. Seminar je istraživao složenost rješavanja istorijskih nepravdi i balansiranja između odgovornosti i pomirenja.

Aktivnost je omogućena uz pomoć regionalnog projekta „Podrška EU za izgradnju poverenja na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

15 May 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (1266)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
The First Seminar of the Political School (22nd Generation) - Kosovo's Efforts to Strengthen the State in Polycrisis Times

The First Seminar of the Political School (22nd Generation) - Kosovo's Efforts to Strengthen the State in Polycrisis Times

5 April 2024

March 2024

School of Politics (Generation 22) has officially kicked off with the first seminar this weekend! 

From March 22nd to March 24th, the next generation of potential future leaders embarked on an energetic journey during our first seminar. It was a weekend filled with insightful discussions, valuable lessons, and memorable moments that truly summarized the essence of political education and community building. 

Throughout the seminar, the energy was evident, fueled by lively discussions, positive vibes, and meaningful networking opportunities. We are hugely grateful to all our speakers, moderators, and participants for contributing to the success of this seminar.

Below, find some highlights from the first seminar. See you in our next activities with the School of Politics! 

The School of Politics program is supported by the Council of Europe. This seminar of the School of Politics is supported by Konrad-Adenauer-Stiftung Kosovo.

05 April 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (1383)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Konkurs pune për pozitën koordinator/e i/e projekteve

Konkurs pune për pozitën koordinator/e i/e projekteve

4 April 2024

Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) hap konkursin për pozitë pune. Ftojmë të interesuarit nga fushat e shkencave sociale, juridike dhe menaxhmentit të aplikojnë. Thirrje e hapur për pozitën (koordinator/e i/e projekteve). 

Kualifikimet:

  • Të jetë i/e diplomuar në nivelin bachelor (në fushat e shkencave sociale, juridike dhe menaxhmentit);
  • Aftësi organizative, komunikimi dhe udhëheqjeje;
  • Aftësi të menaxhimit të kohës;
  • Përvojë paraprake në koordinim/menaxhim të projekteve;
  • Njohuri të nivelit të avancuar të gjuhës angleze (C1-C2).


    Dërgoni një CV dhe një letër motivuese në emailin: shkolla.politike@gmail.com ose info@pips-ks.org.

     

04 April 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (2753)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Call for Applications: School of Politics Prishtina - 22nd Generation Now Open!

Call for Applications: School of Politics Prishtina - 22nd Generation Now Open!

7 January 2024

January 2023

Embark on a transformative journey with one of Kosovo's pioneering non-formal political education programs! The School of Politics Prishtina, established to empower leaders in political, economic, social, and cultural spheres, is inviting applications for its 22nd Generation. Built on pillars of democracy, human rights, and the rule of law, our program spans from March to November, incorporating seminars, discussions, and lectures that cultivate critical thinking and democratic values. Delve into topics like State and Society, Public Policy, Economics and Politics, Foreign Policy, National Security, Political Parties, and more, shaping the future leaders of Kosovo
07 January 2024/Author: Diona Kusari/Number of views (4467)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Ceremonia e diplomimit të Gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike

Ceremonia e diplomimit të Gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike

6 December 2023

21 VJET ME SHKOLLËN POLITIKE!

Teksa presim një vit premtues përpara, Shkolla Politike shënon konkludimin e programit të sivjetshëm dhe diplomimin e gjeneratës së 21-të të Shkollës Politike, duke e përmbyllur këtë rrugëtim me sukses.

Ceremonia e graduimit për gjeneratën e 21-të simbolizon fundin e një viti tjetër akademik i cili shërbeu edhe si një moment ritakimi me grupin tonë të alumnive.

Gjeneratës së fundit i urojmë sukses dhe shpresojmë që ky të jetë fillimi i bashkëpunimit tonë me një rrjet alumni që sa shkon e zgjerohet.


Falenderim i veçantë për Këshillin e Evropës, që për më shumë se dy dekada mundëson organizimin e Shkollës Politike, si dhe Konrad-Adenauer-Stiftung Kosovo për mbështetjen e tyre gjatë viteve.
06 December 2023/Author: Diona Kusari/Number of views (4289)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
1345678910Last