banner

APLIKO PËR SHKOLLËN POLITIKE

Date: 24.07.2016

Aplikimi për Shkollën Politike aktualisht është i mbyllur. Aplikimi për Gjeneratën 2019, do të hapet në muajt Nëntor, Dhjetor 2018.