Lansimi i publikimit "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës"

1 gusht
Lansimi i publikimit "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës"

Me datën 1 Gusht, Instituti i Prishtinës për Studime Politike lansoi publikimin "Rishikim kritik i organizimit dhe zbatimit të politikës së jashtme të Republikës së Kosovës". Ky raport, bazuar në të dhëna të mbledhura brenda një periudhe të konsiderueshme kohore, diskuton për funksionimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme në veçanti dhe politikës së jashtme në përgjithësi, duke prekur aspektet legjislative por edhe praktike. Sa i përket gjetjeve, raporti identifikon nevojën për të intervenim në organogramit dhe funksionimin e MPJ-së. Në raport me ristrukturimin e brendshëm të MPJ raporti bën thirrje dhe propozon një mënyrë të re të funksionimit të departamenteve tematike, duke i rindarë, bashkuar dhe shkrirë ato ku është e nevojshme; duke ua shtuar nëndivizionet; duke e shtuar numrin e Drejtorëve të Përgjithshëm në dy apo më tepër. Në disa prej rekomandimeve kyçe, në raport me zbatimin e politikës së jashtme, raporti bën thirrje të intensifikohet puna në: 1. Mirëmbajtjen e raporteve me shtetet që kanë njohur Kosovën, duke ndërtuar një qasje sistematike dhe strategjike të mirëmbajtjes së komunikimit, me këto shtete, si një aspekt i rëndësisë së veçantë. Aktualisht në MPJ në kuadër të strukturës institucionale nuk ka departamente të fokusuara në rajone të caktuara të botës dhe as Desk Officers për mbulimin e rajoneve/shteteve të ndryshme. 2. Shfrytëzimin e mundësive në kuadër të Titullit II të MSA-së për Dialog Politik. Titulli II i MSA thekson se vendoset dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe BE-së i cili ka për qëllim, në mes të tjerash, edhe të promovojë “Pjesëmarrjen e Kosovës në komunitetin ndërkombëtar demokratik, nëse e lejojnë rrethanat objektive”. MPJ do të duhej të synojë të institucionalizojë dialogun në kuadër të titullit II dhe të kërkojë vazhdimisht, në formë zyrtare, përkrahje nga BE për përpjekjet për integrimin e Kosovës. 3. Raportet me Bosnje Hercegovinën (BiH). Kosova duhet ta vendosë në tavolinë njohjen nga Bosnja dhe Hercegovina si një derivat i zotimeve të vendeve të Evropës Juglindore për paqe, stabilitet dhe zgjidhje të konflikteve të hapura. Në këtë kuadër Kosova duhet të kërkojë Bashkimi Evropian të kushtëzoj BiH me normalizim të marrëdhënieve me Kosovën në kuadër të procesit të integrimit evropian. Raporti gjithashtu trajton disa sfida të brendshme dhe të jashtme me të cilat politika e jashtme kosovare përballet duke përfshirë: brishtësinë e legjitimitetit ndërkombëtar, imazhin e Kosovës dhe reputacionin e liderëve politikë, politizimin dhe partizimin e shërbimit diplomatik dhe koordinimin ndërinstitucional. Versioni anglisht i publikimit është në përfundim e sipër dhe do të publikohet së shpejti. Eventi u organizua në kuadër të projektit “Përmirësimi i Praktikave Demokratike dhe Kualitetit të Vendimmarrjes në Politikën e Jashtme Kosovare” që financohet nga skema Democratic Society Promotion - DSP e menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation - KCSF, e financuar nga Agjencioni Zvicrran për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministria e Jashtme e Danimarkës.

Programet
  • Politika e jashtme
Viti i publikimit
  • 2018
  • 1 gusht
  • Numri i shikimeve: 19201
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (24690)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23898)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23498)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23019)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS