Monitorimi i realizimit të objektivave nga Agjenda për Reforma Evropiane (ERA)

3 gusht
Monitorimi i realizimit të objektivave nga Agjenda për Reforma Evropiane (ERA)

Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS), Instituti GAP, dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) më 3 Gusht kanë mbajtur konferencë për media me temën “Monitorimi i realizimit të objektivave nga Agjenda për Reforma Evropiane (ERA)”.

Në këtë konferencë u prezantuan të gjeturat nga monitorimi i obligimeve të mbetura dhe të parapara që të finalizohen gjatë vitit 2018, sipas vendimit të mbledhjes së trembëdhjetë të Qeverisë së Kosovës që u mbajt në nëntor të vitit të kaluar.

Njomza Mjeku, Zyrtare e Projekteve në GLPS, theksoi se në fushën e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit disa nga veprimet të cilat kanë ngecje dhe mbesin ende në proces janë: miratimi i legjislacionit për pezullimin e zyrtarëve publik në raste korrupsioni, miratimi i ligjit për gjyqtarë dhe prokurorë, miratimi i pakos ligjore për reformën e administratës publike dhe pakos ligjore për reformën zgjedhore, ndër të tjera.

Nora Jusufi, Hulumtuese në Institutin GAP, theksoi se në fushën e konkurrueshmërisë dhe klimës së investimeve disa nga objektivat që kanë progres, por nuk janë përmbushur janë ristrukturimi i KIESA-s, miratimi i ligjit për efiçiencë të energjisë si dhe krijimit të fondit gjegjës si dhe zbatimi i masave të buta në kuadër të agjendës së inter-konvektivitetit për shkak të mos-zbatimit të marrëveshjeve nga të gjitha palët nënshkruese.

Visar Xhambazi, hulumtues në PIPS, tha se në fushën e punësimit dhe arsimit disa nga ngecjet e objektivave në këtë fushë ndërlidhen me miratimi i rregulloreve të punës për Agjencinë e Punësimit, ndarja e buxhetit të duhur për implementimin e Planit Strategjik për Arsim, themelimi i Agjencisë për Kurrikulë, Standarde dhe Vlerësim, dhe hartimi i kurrikulave bërthamë për Arsimin dhe Aftësimin Profesional.

Në total plani i veprimit të zbatimit të ERA-s për vitin 2018 perfshin 29 masa të përgjithshme të cilat zbërthehen në 107 veprime konkrete, prej te cilave për këtë periudhë vetëm 42.99% janë përmbushur plotësisht, 17.76% jane përmbushur pjeserisht, dhe 14.02% nuk janë përmbushur fare, ndërsa 25.23% pritet të përpunohen gjatë periudhës korrik-dhjetor 2018.

Programet
  • Integrimi evropian
Viti i publikimit
  • 2018
  • 3 gusht
  • Numri i shikimeve: 17886
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (24024)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23322)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (22943)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (22439)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS