Aplikimi për Shkollën Politike është i mbyllur aktualisht. Aplikimi për gjeneratën e 2022 hapet në Nëntor 2021.