Të Drejtat për Komunitetet Rurale

5 October
Të Drejtat për Komunitetet Rurale
"Të drejtat për komunitetet rurale (MRRC)" është një program gjashtëmujor i implementuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike, i mbështetur nga CDF – Community Development Fund dhe GLPS – Grupi për Studime Juridike Politike, pjesë e projektit JustReact që financohet nga Bashkimi Evropian. Objektivi parësor i programit është fuqizimi dhe përkrahja e komuniteteve rurale dhe të largëta, veçanërisht në komunat e Dragashit, Kaçanikut, Hanit të Elezit, Shtërpcës dhe Deçanit, në kuadër të rajonit të Prizrenit, Pejës dhe Ferizajt. PIPS, së bashku me një ekip ekspertësh udhëton në këto komuna për të ofruar një sesion informues, duke ofruar mbështetje dhe konsultime mbi temat thelbësore të të drejtave të njeriut, duke përfshirë diskriminimin, dhunën gjinore dhe aksesin në drejtësi.

MRRC operon nën dy objektiva thelbësorë:

Rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e të drejtave të njeriut (Rritja e të kuptuarit publik për të drejtat e njeriut, me fokus të veçantë tek gratë, brenda komuniteteve rurale dhe të largëta, fuqizimi i grave që të avokojnë për të drejtat e tyre dhe të të tjerëve dhe rritja e ndërgjegjësimit për çështje kritike si diskriminimi, dhuna gjinore dhe aksesi në drejtësi).

dhe Përmirësimi i aksesit në drejtësi dhe fuqizimi ligjor (sigurimi i mbështetjes për përfshirjen në sistemin e drejtësisë dhe lehtësimi i korrigjimit për shkeljet e të drejtave të njeriut, promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut brenda komuniteteve të margjinalizuara).
Programi bashkëpunon ngushtë me komunat, OJQ-të lokale dhe shkollat, duke angazhuar 30 deri në 50 qytetarë nga komunitete të ndryshme në sesione dhe diskutime informative.

PIPS gjithashtu shpërndan materiale informuese, si broshura, postera në këto komuna për të mbajtur publikun të informuar për aktivitetet e mbajtura.
Mëposhtë, gjeni foto nga sesionet informuese të mbajtura gjatë muajit shtator dhe tetor si dhe linqet e postimeve të takimeve në rrjete sociale.

Takimi në Dragash: https://www.facebook.com/pips2004/posts/pfbid023sEKn8j79Wc3WzaxgumzcnRoXQn51yhf1aqzHzYUXK5JKWzvRZZzWkrmD5CLQwbdl
Takimi në Komunën e Hanit të Elezit:
https://www.facebook.com/pips2004/posts/pfbid04mm6wc1mHb8FDvz2EsUE56kN6ubVThf73kp8NN2t2ApBt5E4ud57hTgNQ5qzBdjpl
Programs
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2023
  • 5 October
  • Number of views: 6032
Categories: Aktivitetet
Tags:
Rate this article:
No rating
Print
Most Viewed Activities
 
First meeting with journalists as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”

First meeting with journalists as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”

27 December 2019

On 27 December, the first meeting with journalists was held as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”. During this meeting the detailed program was presented for the participants as well as the current situation in Kosovo regarding energy and environment policies.

27 December 2019/Author: SuperUser Account/Number of views (25334)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Publication and discussion event on Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo

Publication and discussion event on Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo

11 July 2019

On July 7, the Pristina Institute for Political Studies (PIPS) published the policy analysis "Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo". The analysis drafted after a period of several months of research provides an overview of the current situation of public administration reform, namely the implementation of the rationalization of independent, executive and regulatory agencies.

11 July 2019/Author: SuperUser Account/Number of views (24352)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR SCHOOL FOR POLITICAL STUDIES 2021

OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR SCHOOL FOR POLITICAL STUDIES 2021

1 December 2020

Prishtina School for Political Studies has opened the call for application for the admission of candidates for the nineteenth generation (19).

School for Political Studies is one of the first non-formal political education programs in Kosovo and the oldest program that is still active. School for Political Studies has been implemented by the Prishtina Institute for Political Studies since 2003 through the support of the Council of Europe.

The aim of the program is to promote a new political culture for young leaders in line with the three key principles of the Council of Europe: democracy, rule of law and human rights. Throughout a year 30 participants coming from political parties, media, civil society, public administration etc. have the opportunity to attend modules with lectures from eminent local and international speakers. The program is currently implemented in 22 different countries around the world and graduates are certified by the Council of Europe and the Secretary General of this organization.
01 December 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (24092)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
School for Political Studies lecture with Dr. Gëzim Visoka on "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities"

School for Political Studies lecture with Dr. Gëzim Visoka on "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities"

5 May 2020

School for Political Studies has held an online lecture & discussion with Dr. Gëzim Visoka on the topic "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities".

05 May 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (23558)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS