Njohja Diplomatike e Kosovës – Arritjet dhe Sfidat

Ligjerata me GeziminNoren

Date: 08.05.2017

Me 3 Maj, Instituti i Prishtines për Studime Politike në bashkëpunim me Cambridge Academy of Global Affaris, organizoi ligjëratën: Njohja Diplomatike e Kosovës – Arritjet dhe Sfidat. Paneli i kësaj ligjërate u përbë nga Nora Weller, e cila foli për nevojen për një narracion të ri për diplomacinë Kosovare; Muhamet Brajoshori nga MPJ, i cili foli për strategjitë e Kosovës për të siguruar njohje diplomatike dhe Dr Gëzim Visoka, Dublin City University, i cili shtjelloi njohjet diplomatike të Kosovës në tri aspekte: njohët si dikurs, performancë dhe ndërthurje.