Ceremonia përmbyllëse dhe dhënia e granteve

Ceremonia permbyllese

Date: 27.03.2017

PIPS mbajti ceremoninë përmbyllëse të projektit “Fuqizimi i Kapaciteteve të qeverisë lokale dhe rritja e pjesëmarrjes qytetare”. Në këtë ceremoni, PIPS zyrtarisht dha grantet për pesë (5) komuna (Klinë, Vushtrri, Zveçan, Partesh and Novobërdë) për fuqizimin e zyreve te informimit. Ky projekt ka qenë pjesë e programit Avancojmë Kosovën së Bashku- Zgjidhjet Vendore, implementuar nga CDF, dhe financuar nga USAID.