Projektet

BE-KOSOVA-MSA

2016-07-24

Projekti MSA-ja Kontrata jonë për të ardhmen implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) në bashkëpunim me Grupin për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), me përkrahjen e Ambasadës Mbretërore të Holandës në Kosovë. Projekti ka per qëllim të inicojë një fushatë publike për zgjerimin e njohurive mbi përfitimet e MSA-së [...]

TË AVANCOJMË KOSOVËN SË BASHKU

2016-07-24

Projekti ‘’Fuqizimi i kapaciteteve të qeverisë lokale dhe rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve’’ Instituti i Prishtinës për Studime Politike është duke e implementuar projektin ‘’Fuqizimi i kapaciteteve të qeverisë lokale dhe rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve’’, në kuadër të programit “Avancojmë Kosovën së Bashku-Zgjidhjet Ven [...]

DIALOGU PUBLIK PËR EFICENCË TË ENERGJISË

2016-07-24

Ideja e inicimit të dialogut publik për përdorim të qëndrueshëm të energjisë në Evropën Jug-Lindore është iniciativ e anëtarëve të Rrjetit të Shkollave për Studime Politike në këto vende nën mbikëqyrjen e Këshillit të Evropës, dhe mbështetjen e GIZ-ORF-EE dhe Fondit Ndërkombëtar të Višegrad Iniciativa është ndërmarrë nga Belgrade Fund [...]

MONITORIMI I AGJENDËS SË REFORMAVE EVROPIANE

2017-12-20

Monitorimi i implementimit të Agjendës për Reforma Evropiane është një projekt i cili do të filloj në vitin 2018. PIPS do të angazhohet në: - Monitorimin e implementimit të prioriteteve kyçe sa i përket shtyllës së tretë të Agjendës për Reforma Evropiane - Punësimi dhe Edukimi. - Organizimin e dy konferencave për shtyp që të informoj publ [...]